ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity
 

Kompostovanie

Kompostujeme biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vyprodukujú študenti bývajúci na internátoch SPU. Prispievame tak k znižovaniu zmesového komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky. 
 

Minimalizovanie množstva komunálneho odpadu

Z prieskumov a analýz odpadu vyplýva, že biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 50% zmesového komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky. Kompostovaním na internátoch znížime množstvo nášho odpadu. 

Vzdelávanie

Študentom poskytujeme poradenstvo ohľadne kompostovania a triedenia ostatných odpadov.

Životné prostredie a Odpadové hospodárstvo

Aktívne zapájame študentov do pozitívnej zmeny v oblasti životného prostredia. Spolu dokážeme veľké veci.

Aký je náš príbeh ?

3

INTERNÁTY SPU v NITRE

Bývaš na internáte Antona Bernoláka, Nová Doba, či Akademická? 
Pridaj sa k nám a kompostuj svoj bio.odpad.

6

FAKÚLT SPU v NITRE

Do kompostovania na internáte sa môžeš zapojiť ako študent akejkoľvek fakulty SPU v Nitre.

Pozvi aj svojich spolužiakov.

160

ŠTUDENTOV ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

Kompostujeme o sto-šesť. A je nás stále viac.  

Pridaj sa k nám a staň sa kompost.študentom.

50%

 Z OBJEMU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

tvorí podľa údajov z analýz práve kompostovateľný bio - odpad.

Zníž jeho dopad na životné prostredie. 

Pridaj sa k nám a kompostuj!


KDE SA KOMPOSTÉR NACHÁDZA?

Kompostér nájdeš v areáli internátov ŠD Antona Bernoláka a ŠD Nová Doba pri drevených unimobunkách.
Mobil s GPS navigáciou ťa k nemu zavedie tiež.
Použi tento link:
https://goo.gl/maps/tYByZBm46L6SS59t9  


AKTUALITY

ČO JE NOVÉ? 

ODPOVEĎ NÁJDEŠ V JEDNOM Z AKTUÁLNYCH ČLÁNKOV. 


ČO TERAZ?

Pridaj sa k nám!