Komora Pozemkových úprav - krátka prednáška

04.11.2020

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva momentálne fungujú až dva odbory, v ktorých je možné študovať Pozemkové úpravy a vzdelávať sa v tejto oblasti ( "Krajinné inžinierstvo"  a odbor "Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve").

Pre tých, ktorí sa v danej problematike chcú dozvedieť niečo nové, radi by spoznali náplň práce Projektanta pozemkových úprav, srdečne Vás pozývame na krátku prednášku od pána Ing. Jozefa Urbana z Komory pozemkových úprav.

Pán inžinier nám predstaví náplň svojej práce, ale aj aj svoj bežný pracovný deň.

Pre viac informácií a zaujímavostí z jeho pracovného dňa sleduj
Instagramový profil projektu AZU - Aktivita zvyšuje úspech https://www.instagram.com/aktivita_zvysuje_uspech/   


Prednáška bude zverejnená v pondelok  23. Novembra 2020  o 11:00  na webe Komposter.SPU
(prednáška je zo záznamu).

EDIT:
Z organizačných dôvodov je odprezentovanie prednášky posunuté na pondelok 7.decembra 2020 o 11:00.
(záznam prednášky bude uverejnený v aplikácii MS Teams, ale aj tu, na našom webe). 

Ak ťa zaujíma z problematiky pozemkových úprav niečo, čo v prednáške neodznie/neodznelo, alebo chceš  vedieť niečo viac o samotnej Komore pozemkových úprav, určite nám svoju otázku pošli.
Mailová adresa na otázky: spuntova@azu.sk 
Všetky otázky budú tlmočené Ing. Urbanovi, ktorý na (takmer) všetko rád odpovie :)  

Ing. Jozef Urban - Podpredseda Komory pozemkových úprav ; Mail: urban@gkul.sk
Ing. Jozef Urban - Podpredseda Komory pozemkových úprav ; Mail: urban@gkul.sk